ความเป็นมาของเรา

ความเป็นมาของเรา

กลุ่มบริษัท บางกอก อิเลคทริค พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตชั้นนำ ด้านผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้า, เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการครบวงจร ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Electric power management solutions)

ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายประเภท ได้แก่ ระบบกำลังไฟ (Electric power systems) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (networking) เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC converter) และอแดปเตอร์

ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนได้แก่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV)

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมการผลิต จำหน่าย จัดการระบบไฟฟ้าเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์พลังงาน ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างประทับใจ

ภารกิจ

มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระบบพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบตรงต่อเวลา

บรรลุการเป็นผู้นำในด้านบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

มุ่งเน้นใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นองค์กรนวัตกรรม

ข้อมูลบริษัท

 
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 
ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์โดยได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการครบวงจรด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Electric power management solutions)ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 
มาตรฐานการผลิต มอก.384-2543, IEC , ANSI C57.12 และมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า
 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 459/1 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
 
เนื้อที่โรงงาน 8,000 ตารางเมตร
HOME  |  ABOUT  |  PRODUCTS  |  TECHNOLOGY  |  SERVICE  |  BLOG  |  CONTACTS
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
459 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. 090-423-0888    Mail. aud.nop@gmail.com