การออกแบบ

เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า มีรูปแบบที่ทันสมัยตามยุคในปัจจุบัน มีความแม่นยำในการออกแบบและมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัท บางกอก อิเลคทริค พาวเวอร์ จำกัด จึงนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และการควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ เก็บข้อมูลทางสถิติ ผลการตรวจสอบและการบริการหลังการติดตั้ง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการพัฒนานำเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ

การออกแบบเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด (Optimiztion) เช่น ค่าความสูญเสียต่ำสุดค่าน้ำหนักรวมต่ำสุด การใช้วัตถุดิบรวมอย่างคุ้มค่าที่สุดและรวมถึงการออกแบบหม้อแปลงในลักษณะ Evaluted Lossesการควบคุมค่า Losses และ % Impedance ให้เหมาะสม

ความสามารถทนทานต่อผลการกระทบต่อผลกระทบจากการ Shot Circuit ทั้งทางด้านทางกล และทางด้านความร้อน

ความสามารถทนต่อการจ่ายไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload)

การควบคุม Leakage flue , การควบคุม Gradient และ Hot spot ใน Winding

ความสามารถทนต่อผลกระทบของฮาร์มอนิค (Harmomice)

คงทนต่อแรงดันอิมพลส์ (Impulse) และเสิร์จ (Surge)

พื้นที่ผิวตัวถังในการระบายความร้อน และการควบคุมความดันภายในหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ

ข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ANSI / IEEE, BS, DIN, IEC, VDE หรือ JIS เป็นต้น

ข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้าในต่างประเทศ เช่น มอก. (TIS)

ข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้าแต่ละราย (Cutomer Standard) เช่น EGAT, MEA หรือ PEA เป็นต้น

 

HOME  |  ABOUT  |  PRODUCTS  |  TECHNOLOGY  |  SERVICE  |  BLOG  |  CONTACTS
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
459 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. 090-423-0888    Mail. aud.nop@gmail.com