งานบริการ

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

    ทีมงานบริการ บริษัท บางกอก อิเลคทริค พาวเวอร์ จำกัด
    มีทีมงานกรองน้ำมัน
    เปลี่ยนน้ำมัน
    เปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า
    ตรวจสอบน้ำมัน
    ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
    พร้อมปักเสา พาดสาย แรงสูง
    แรงต่ำโดยช่างผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ

การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า

    DROP FUSE

          อุปกรณ์แรงสูงชนิดนี้เป็นสะพานไฟสำหรับไฟฟ้าแรงสูงวิ่งผ่าน ต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเนื่องจากเมื่อใช้งานไปนานจะหลวมกระแสไฟวิ่งไม่สะดวก เกิดความร้อนมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆบ่อยครั้ง
    สายกราวด์ (GROUND)

          สายกราวด์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ บ่อยครั้งพบว่าสายกราวด์ดินถูกถอดออกแล้วไม่ได้ใส่กลับที่เดิม บางครั้งสายกราวด์ขาดและไม่ได้รับการตรวจสอบแก้ไข ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อกระแสไฟฟ้ารั่วหรือขณะฝนตก
    สายไฟแรงสูง (HV LINE)

          ตรวจสอบดูว่าถ้าสายไฟแรงสูงเป็นสายเก่าที่ใช้มานานหรือเป็นสายอลูมิเนียมที่ผุกร่อนหมดอายุ จะทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวก ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นสายหุ้มฉนวนเพี่อความปลอดภัย
    สายไฟแรงต่ำ (LV LINE)

          ขั้วต่อสาย (TERMINAL) แรงต่ำเป็นหางปลามีน๊อตขันบีบสายไว้จำนวนมาก ต้องดับไฟเพื่อตรวจสอบความหลวมของน๊อตเพื่อความปลอดภัย
    รางรองรับสายไฟแรงสูง (CABLE TRAY)

          ควรตรวจสอบดูว่ามีการทรุดจนทำให้เกิดการเหนี่ยวรั้งหางปลา (TERMINAL) เป็นสาเหตุให้แกนแรงต่ำบิดเบี้ยวเสียศูนย์จนน้ำมันรั่วหรืออาจไหลซึม ลงไปในฉนวนหุ้มสายหากเป็นเช่นนั้นควรรีบแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเกิดอันตราย

HOME  |  ABOUT  |  PRODUCTS  |  TECHNOLOGY  |  SERVICE  |  BLOG  |  CONTACTS
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
459 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. 090-423-0888    Mail. aud.nop@gmail.com