TECHNOLOGY PRODUCTION

ขั้นตอนการผลิต

เมื่อได้ผ่านการออกแบบมาแล้วจะมีการผลิตหม้อแปลงที่ได้จากการออกแบบโดยมีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หม้อแปลงทุกเครื่องจะต้องผ่านการควบคุมและทดสอบประสิทธิภาพทุกครั้งในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้หม้อแปลงที่มีคุณภาพ และไม่ให้เกิดความผิดพลาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าหม้อแปลงทุกเครื่องนั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

แกนเหล็ก (Core)

แกนเหล็กซึ่งใช้เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กในหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจากแผ่นเหล็กซิลิโคนรีดเย็นแบบจัดเรียงทิศทาง (Cold Rolled Grain –Oriented Magnetic Steel L Aminations) ที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้สูงสุด และด้วยวิธีการวางตำแหน่งต่อกันของเหล็กแบบ STEP-LAP ทำให้เส้นแรงเดินทางเป็นเส้นตรงตลอดแนวเนื้อแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการเรียงเหล็กมีการควบคุมให้เกิดช่องว่างอากาศระหว่างแผ่นเหล็กน้อยที่สุด เนื่องจากช่องว่างอากาศมีผลทำให้กระแสขณะไม่มีโหลดสูง (No Load Current) ความสูญเสียขณะไม่มีโหลดสูง (No Load Losses) และระดับความดังของเสียงรบกวนสูง (Noise Levels)

คอยล์แรงสูงและแรงต่ำ (Coil)

บริษัทฯ มีการพันคอยล์แรงสูงได้หลายแบบ เช่น แบบพันทับเป็นชั้นๆ หรือ แบบแยกเป็นชุดโดยใช้ลวดแรงสูงทั้งชนิดลวดกลมเคลือบน้ำยา (Enamel Wire) ทนอุณหภูมิสูง ตั้งแต่ 120 C ถึง 200 C หรือใช้ลวดสี่เหลี่ยมหุ้มกระดาษฉนวนซึ่งไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหม้อแปลง ขดลวดจะถูกพันด้วยเครื่องจักรที่สามารถควบคุมแรงดึงให้คงที่จึงมีคุณสมบัติทนการกระทำทางไฟฟ้าสูงทั้ง การลัดวงจร(SHORT CIRCUIT)และแรงดันฟ้าผ่า (IMPULSE VOLTAGE)

การประกอบ (Assembly)

ในการประกอบคอยล์ค่อยๆถูกยกสวมลงที่ขาแกนเหล็กทางด้านบน แล้วจึงประกอบแกนเหล็กส่วนบน (Upper Yoke) จากนั้นจะนำฝาตัวถังหม้อแปลงที่ได้ติดตั้งลูกถ้วยเรียบร้อยแล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน แล้วจึงต่อคอยล์แต่ละคอยล์กับลูกถ้วย รวมทั้งต่อขั้วของแทปต่างๆเข้ากับอุปกรณ์เปลี่ยนแทป (Tap Changer) ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ปรับลดหรือเพิ่มจำนวนรอบของคอยล์แรงสูงตามจำนวนรอบที่ได้ออกแบบไว้ แล้วจึงนำเข้าเตาอบสุญญากาศเพื่อทำการอบไล่ความชื้นพร้อมไปกับการเติมน้ำมัน

ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า (Tank)

ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง รูปแบบตัวถังแบบ CORRUGATE ซึ่งผลิตจากแผ่นเหล็กยาวทำให้เกิดรอยเชื่อมน้อยจึงสามารถป้องกันปัญหารั่วซึมได้ 100% ตัวถังออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มปริมาตรด้วยตัวเองได้ที่ครีบ CORRUGATE ขณะใช้งานหนักหรือเมื่อเกิดผิดปกติขึ้นในหม้อแปลง พื้นที่ผิวสัมผัสของตัวถังหม้อแปลงกับอากาศภายนอกที่สูงทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีตลอดเวลาใน จุดของหม้อแปลงไฟฟ้า ส่งผลให้ไม่เกิดความร้อนสะสมที่ขดลวด

HOME  |  ABOUT  |  PRODUCTS  |  TECHNOLOGY  |  SERVICE  |  BLOG  |  CONTACTS
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
459 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. 090-423-0888    Mail. aud.nop@gmail.com