QUALITY IMPROVEMENT

การปรับปรุงคุณภาพ

บริษัท บางกอก ทราโฟ จำกัด มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพภายในประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ในส่วนวัตถุดิบจากต่างประเทศจะต้องมีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตและผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอด

การทดสอบ

หม้อแปลงทุกเครื่องเมื่อเสร็จจากกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางการไฟฟ้าจากโรงงาน ตามมาตรฐานที่กำหนดและส่งให้การไฟฟ้าฯ ทำการทดสอบอีกครั้งก่อนที่จะส่งมอบลูกค้า ซึ่งจะมีอยู่ 2 วิธี

1. การทำสอบประจำจากโรงงาน ตามมาตรฐานกำหนดดังนี้ (Routine Test)

 • การวัดค่าความต้านทานของขดลวด (Measurement of Winding Resistance)
 • การวัดค่าแรงอิมพีแดนซ์ (Measurement of Impedance Voltage)
 • การวัดค่าการสูญเสียกำลังไฟฟ้ามีโหลด (Measurement of Load Loss)
 • การวัดกระแสไม่มีโหลด (Measurement of Load Current)
 • การวัดค่าความต้านทานของฉนวน (Measurement of Insulation Resistance)
 • การวัดอัตราส่วนแรงดัน (Measurement of Voltage Ratio)
 • การตรวจสอบโพลาริตี้ และกลุ่มเวคเตอร์ (Measurement of Polarity and Vector Group)
 • การตรวจสอบความทนต่อแรงดันเกิน (Induced Voltage Test)
 • การตรวจสอบความทนต่อแรงดันจากตัวจ่ายอื่นๆ (Applied Voltage Test)

2. การทดสอบเฉพาะแบบ

 • การทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม (Temperature Rise Test)
 • การทดสอบความทนต่อแรงดันอิมพีพัลซ์ (Impulse Voltage Test)
 • การทดสอบระดับของเสียง (Sound Level Test)

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนน้ำมัน (Oil Insulationtest)

ทางบริษัทฯจะทำการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน โดยการนำตัวอย่างน้ำมันจากหม้อแปลงมาบรรจุลงในโถแก้วที่แห้งสนิทปราศจากความชื้นปิดฝาสนิท แล้วนำเข้าเครื่องทดสอบน้ำมัน เครื่องก็จะทำการ BREAK DOWN 5 ครั้ง แล้วจะรวมผลคิดเป็นค่าเฉลี่ยออกมาให้เราทราบทันที

ค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน คือ 30,000V หรือ 2.5 มิลลิเมตร (ระยะห่างระหว่างขั้วอิเลคโตรด) ถ้าผลจากการทดสอบได้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานมากก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อหม้อแปลง โดยเฉพาะถ้าหากมีการใช้กระแสไฟฟ้าสูง (FULL LOAD) อาจจะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการระเบิดขึ้นได้

การกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Purification)

หากผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานจึงจำเป็นต้องทำการกรองน้ำมัน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำมันให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยเหมือนกับน้ำมันใหม่ด้วยเครื่องกรองน้ำมันระบบสูญญากาศ กรองสิ่งสกปรกต่างๆด้วยไส้กรองกระดาษที่มีความละเอียดสูง และแยกความชื้นที่ผสมอยู่ในน้ำมันออกด้วยเครื่อง VACUUM แรงสูง ซึ่งในระหว่างการกรองน้ำมัน จะทำการนำน้ำมันออกมาทดสอบเป็นระยะ จนกว่าจะได้ผลของค่าเฉลี่ยที่ออกมาสูงกว่าค่ามาตรฐาน แล้วทำรายงานส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

1. สารดูดความชื้น (SILICA GEL) สารดูดความชื้นที่ติดตั้งอยู่บริเวณท่อหายใจที่ถังน้ำมันสำรอง (CONSERVATOR TANK) มีส่วนประกอบดังนี้

 • กระบอกแก้ว ต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร้าว
 • ซีลยางตัวบนและตัวล่าง จะต้องไม่มีรอยแตกหรือขาด
 • ผงดูดความชื้น จะต้องมีสีน้ำเงินจึงสามารถใช้ดูดซับความชื้นที่ผ่านเข้าออกทางรูหายใจได้ดี ถ้าเป็นสีชมพูคือ หมดสภาพจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

2. ลูกถ้วย (HV – LV BUSHING)

ลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่ำควรมีผิวสะอาดและเป็นเงามัน หากลูกถ้วยสกปรกมากต้องทำความสะอาดไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะหากฝนตกจะทำให้กระแสไฟวิ่งจากหัว BUSHING ลงมาสู่ตัวถังหม้อแปลงและลงกราวด์ส่งผลให้ฟิวส์ขาดไฟฟ้าอาจจะดับได้ลูกถ้วยที่ถูกฟ้าผ่า จะเห็นรอยไหม้เป็นทางควรจะเปลี่ยนใหม่ทันที

3. รอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ (LEAKAGE)

ซีลยางขอบฝาถัง ซีลยางรองรับลูกถ้วย ถังน้ำมันสำรอง และครีบระบายความร้อนที่ผุกร่อนทำให้เกิดรอยซึมโดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งใก ล้บริเวณที่มีสารเคมีบางชนิดที่มีกรด

HOME  |  ABOUT  |  PRODUCTS  |  TECHNOLOGY  |  SERVICE  |  BLOG  |  CONTACTS
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
459 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. 090-423-0888    Mail. aud.nop@gmail.com