SERVICE

งานบริการ

บริษัท บางกอก ทราโฟ จำกัด มีนโยบายเน้นการบริการหลังการขายให้ลูกค้า เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าทางบริษัท บางกอก ทราโฟ จำกัด สามารถบริการท่านได้อย่างรวดเร็วและพร้อม บริการให้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญทางด้าน หม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งให้คำปรึกษา การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าและดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทฯ

มีหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ใช้งานกรณีฉุกเฉินหรือการนำมาซ่อมแซมทุกครั้งให้ลูกค้าสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ทีมงานบริการ บริษัท บางกอก ทราโฟ จำกัด
 • มีทีมงานกรองน้ำมัน
 • เปลี่ยนน้ำมัน
 • เปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบน้ำมัน
 • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
 • พร้อมปักเสา พาดสาย แรงสูง
 • แรงต่ำโดยช่างผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ

การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า

 • DROP FUSE

        อุปกรณ์แรงสูงชนิดนี้เป็นสะพานไฟสำหรับไฟฟ้าแรงสูงวิ่งผ่าน ต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเนื่องจากเมื่อใช้งานไปนานจะหลวมกระแสไฟวิ่งไม่สะดวก เกิดความร้อนมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆบ่อยครั้ง

 • สายกราวด์ (GROUND)

        สายกราวด์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ บ่อยครั้งพบว่าสายกราวด์ดินถูกถอดออกแล้วไม่ได้ใส่กลับที่เดิม บางครั้งสายกราวด์ขาดและไม่ได้รับการตรวจสอบแก้ไข ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อกระแสไฟฟ้ารั่วหรือขณะฝนตก

 • สายไฟแรงสูง (HV LINE)

        ตรวจสอบดูว่าถ้าสายไฟแรงสูงเป็นสายเก่าที่ใช้มานานหรือเป็นสายอลูมิเนียมที่ผุกร่อนหมดอายุ จะทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวก ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นสายหุ้มฉนวนเพี่อความปลอดภัย

 • สายไฟแรงต่ำ (LV LINE)

        ขั้วต่อสาย (TERMINAL) แรงต่ำเป็นหางปลามีน๊อตขันบีบสายไว้จำนวนมาก ต้องดับไฟเพื่อตรวจสอบความหลวมของน๊อตเพื่อความปลอดภัย

 • รางรองรับสายไฟแรงสูง (CABLE TRAY)

        ควรตรวจสอบดูว่ามีการทรุดจนทำให้เกิดการเหนี่ยวรั้งหางปลา (TERMINAL) เป็นสาเหตุให้แกนแรงต่ำบิดเบี้ยวเสียศูนย์จนน้ำมันรั่วหรืออาจไหลซึม ลงไปในฉนวนหุ้มสายหากเป็นเช่นนั้นควรรีบแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเกิดอันตราย

HOME  |  ABOUT  |  PRODUCTS  |  TECHNOLOGY  |  SERVICE  |  BLOG  |  CONTACTS
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
459 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. 090-423-0888    Mail. aud.nop@gmail.com